Intocht Sinterklaas op 15 november 2020

Op zondag 15 november is het zover. Sinterklaas en zijn pieten komen naar Oisterwijk! We verwachten hem rond 13.44 uur op het station. In verband met de veiligheid is het perron helaas niet toegankelijk voor kinderen en ouders. Sinterklaas zal daarom meteen na zijn aankomst met de trein alle kinderen begroeten vanuit het raam boven het station. Roelie Boelie, Trammelanto, Sjaak Sjoerd, Paco, Margarita, Lolita, Juanita & Evita zullen zich hier natuurlijk ook laten zien en horen. Sinterklaas gaat daarna op zijn trouwe schimmel Amerigo, begeleid door een heus pietenorkest en maar liefst 70 pieten richting het dorp. Amerigo brengt Sinterklaas tot aan het Raadhuis. Vanaf daar loopt de Sint naar het bordes van Tiliander, waarbij volop de gelegenheid is om handjes te geven. Hier wordt de Sint rond 14.30 uur welkom geheten door burgemeester Hans Janssen. De middag wordt afgesloten met het zingen van liedjes samen met de pieten.

Het bestuur van de Stichting Sint Nicolaas heeft notie genomen van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom het thema zwarte piet. De Stichting probeert de diverse belangen in deze brede en lastige maatschappelijke discussie zo veel mogelijk te behartigen en voert hierover bovendien ook constructief overleg met een afvaardiging van de Gemeente Oisterwijk.

Waar mogelijk probeert de Stichting Sint Nicolaas rekening te houden met de maatschappelijke discussie hierover. Het belang van de kinderen staat voor ons als Stichting hierbij echter voorop. Zij dienen dit als een feest te ervaren en wij doen er alles aan om dit te blijven bewerkstelligen.